Privacy

Privacy statement
Versie geldig vanaf: 1 november 2015

Persoonsgegevens

kruidenmix-maken.nl is een website van T7 Internet Solutions BV. kruidenmix-maken.nl gaat zorgvuldig om met de door u opgegeven persoonsgegevens. kruidenmix-maken.nl gebruikt de door u opgegeven informatie en andere persoonsgegevens alleen in het kader van de door kruidenmix-maken.nl te leveren diensten.

Voor de verwerking en administratie van uw persoonsgegevens houdt kruidenmix-maken.nl zich aan alle wet en regelgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

De door u aan kruidenmix-maken.nl toegezonden persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van kruidenmix-maken.nl. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen en is zelfs voor medewerkers van kruidenmix-maken.nl niet toegankelijk.

Bezoek aan kruidenmix-maken.nl

Door gebruik te maken van kruidenmix-maken.nl, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Deze bezoekersgegevens worden onder andere gebruikt om het aantal bezoekers, bekeken pagina's, gemiddelde bezoekduur en eventuele registraties te meten. Om deze bezoekersgegevens vast te leggen wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies bevatten enkel gegevens welke worden gebruik ter identificatie van de bezoeker, maar zijn nimmer tot de persoon terug te voeren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van Tallsay.com wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Met de standaardinstellingen van uw webbrowser worden cookies meestal automatisch geaccepteerd. Indien u de cookies (selectief) wenst te weigeren kunt u dit instellen in uw webbrowser. Het (selectief) weigeren van cookies kan echter wel tot gevolg hebben dat bepaalde gedeeltes van Tallsay.com niet (optimaal) meer functioneren. Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte webbrowsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende webbrowser kunt aanpassen:

Toezending van informatie

De door u opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de door kruidenmix-maken.nl aangeboden diensten naar behoren te laten werken. kruidenmix-maken.nl zal uw persoonsgegeven nimmer aan derden verschaffen, tenzij zij daartoe gedwongen wordt op grond van een wettelijke bepaling. Bezwaar maken
Wanneer de door u opgegeven persoonsgegevens niet langer actueel zijn, kunt u kruidenmix-maken.nl altijd verzoeken uw gegevens te wijzigen, waarna kruidenmix-maken.nl zo spoedig mogelijk de door uw gewenste veranderingen doorvoert. Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door kruidenmix-maken.nl kunt u schriftelijk contact opnemen met kruidenmix-maken.nl.

Advertenties

Externe leveranciers (inclusief Google) maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan kruidenmix-maken.nl. Met de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan u op basis van uw bezoek aan Tallsay en/of andere sites op internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door het beheer van advertentievoorkeur te bezoeken.